آموزشِ بایدهاو نبایدهای مسائل زناشویی

وبلاگ آموزش کلیه مسائل زناشوئی ازدواج و تربیت فرزندان راهکارهای عملی برای موفقیت و سعادت در زندگی

حالتهای زن ومرد نسبت بهم در هنگام آمیزش.....

تطابق جنسی (Sexual Compatibility)

برای ارتباط جنسی خوب و لذت بخش در درجه اول نیاز به داشتن ارتباطی صمیمانه و عاطفی با همسرخود داریم . بوسیدن و بوئیدن جسمی که احساس نزدیکی با روح او ندارید چندان ارضا کننده نیست.
نزدیکی فرصت بسیار مناسب و مغتنمی است تا با زبان رمزگونۀ نوازشهای لطیف و پرعاطفه خود ، سپاسگزاری روح قدر دان خود را به شریک زندگی تان بیان کنید . در این هنگام است که با فارغ شدن از هم آغوشی احساس صمیمیت و امنیت خاطر بیشتری خواهید کرد.

در دستورات و سنت پیامبران الهی نیز تاکید زیادی بر انجام امر ازدواج صورت گرفته تا جایی که نصف دین فرد را در گرو انجام آن قرار داده است و با بیان پاداشهای دنیوی و اخروی زوجین را به سوی ایجاد کانونی پر از عشق و محبت در زندگی مشترک ترغیب می کند در روایتی از پیامبر آخرالزمان آمده است :

" برادرم جبرئیل پیوسته سفارش زنان را به من می نمود تا جایی که من گمان کردم ،مرد حق ندارد به همسرش حتّی اُف بگوید ، آنگاه بمن گفت : ای محمد! در رفتار با زنان از خدا بترسید ، ... زیرا آنان بخاطر آنکه خود را در اختیار شما قرار می دهند و فرزندان شما را در رحم شان حمل نموده و دشواری وضع حمل را تحمّل می کنند ، حق بزرگی به گردن شما دارند . پس با آنان مهربان باشید و دلهای آنان را با رفتار خوبتان پاکیزه کنید تا تحمّل زندگی کردن در کنار شما را داشته باشند" * .

و آنگاه زن را مخاطب قرار داده و بهترین شفاعت کننده روز قیامت برای زن را ، همسر اوقرار می دهد حضرت رسول می فرماید : " در روز قیامت بهترین کسی که می تواند نزد خداوند برای زن شفاعت کند و باعث نجاتش شود شوهر او است " ** و به سادگی به زنی که در سایه محبت و توجه همسر، به وظایف خود عمل کرده، پاداش نجات را ارزانی می کند .

سعی ما در این بخش از کتاب ارایه نکاتی است تا به کمک آن بتوانید احساسات لطیف و پیامهای عاطفی خود را به نحو بهتری به شریک زندگی تان انتقال دهید و به مدد آن بتوانید کیفیت ارتباطات جنسی و در نتیجه زندگی خود را ارتقا بخشید. آنچه شور نزدیکی را بر می انگیزد وزوجین را به انجام آن راغب می کند، داشتن تجارب مثبت و روح بخش است و آنچه نزدیکی را در حد یک عمل فیزیکی خسته کننده و گاه جانکاه تنزل می دهد توجه صرف به انجام اتومکانیکی اعمالی بدون لطافت است .

اصولاً قاعده و قانون خاصی در مورد وضعیتی که انتخاب یا اعمالی که انجام می دهید وجود ندارد. تنها نکتۀ مهم آن است که فعالیتهای انجام شده، رضایتمندی جسمی و روانی شما را بهمراه داشته باشد. بهنگام آغاز یک ارتباط جنسی، شما نیاز به زمان دارید تا بفهمید:

چه چیزی لذت بخش یا مناسب است؟

چه سرعت و آهنگی مناسب است؟

و چه حرکتی بطور هماهنگ صورت گرفته است؟

بالاخره زمانی رابطۀ جنسی رو به اصلاح می گذارد که شما خواسته باشید تمایلات و پاسخهای شریک جنسی تان را کشف کنید.

درست همانگونه که موزیسینها و بالرینها برای هماهنگی بیشتر ، هنرشان را با یکدیگر مرتباً تمرین می کنند. آنچه هماهنگی و تطابق جنسی شما را افزایش می دهد نیز مجموعه ای از تکنیکهای اعجاب آور یا یک وضعیت جنسی منحصر بفرد نیست، بلکه صمیمیت و مهربانی و اشتیاق به یادگیری و تمرین و احساس راحتی با یکدیگر است .

تلاشها و فعالیتهایی که سبب ایجاد یک رابطه صمیمی و عاشقانه می شود همیشه یکسان نیست، چرا که حقیقت نزدیکی بازتابی از روان و احساسات ما در لحظۀ مجامعت است تا آنکه پیرو یک الگوی ثابت از پیش دانسته شده باشد. معاشقه پر حرارت ممکن است در موقعیتی احساس خوشی و مسرت و در موقعیتی دیگر احساس آسیب پذیری و شکنندگی ایجاد نماید. بنابراین روش ظریفی متناسب هر فرد و در یک فرد با توجه به شرایط موجود باید بکار برده شود، روشهای همبستری به خوبی آزموده و بررسی گردند و گاه لازم است که کنار گذاشته شوند. بارها دیده شده است آنچه در روابط جنسی دیگران کارا و مفید است برای دیگران مناسب نیست، زیرا زمان مناسب، سطوح تحریکی و پاسخهای بدن افراد کاملاً منحصر به فرد است. بنابراین کلید اصلی موفقیت در اسرار ارتباطات جنسی، پیدا کردن اسرار جنسی همدیگر است.

خلاصه آنکه نزدیکی ِجنسیِ ِمطلوب تنها اجرای وضعیتها و حرکات بدنی خاصّ و داشتن مهارت و تکنیک صحیح نیست , بلکه هر فردی علاوه بر موارد فوق باید قلب , ذهن و عاطفه خود را نیز سهیم نماید . عشق و صمیمیت , احساس راحتی , شناخت و فهم حمایت، اجزاء اصلی و ضروری نزدیکی رضایت بخش و پرورش دهنده دو شریک جنسی است .

با شروع زندگی مشترک فرصتهای فراوانی برای عشق ورزی بدست می آید . در این دوران است که بتدریج از پاسخهای جسمی ( فیزیکی ) یکدیگر آگاهی یافته ونهایتاّ هماهنگی زوجین منتح به همبستری هماهنگ می شود . به یادداشته باشیم که تماس و لمس های خوشایند نباید محدود به ناحیه تناسلی گردد. برای مثال زن می تواند از سینه ها و موهای خود برای نوازش سینه مرد در هنگامی که بدنش را از یک پهلو به پهلوی دیگر می غلتاند , استفاده کند . تماس تمامی بدن با همسر مطبوع بوده بنابراین به لمس و بوسیدن و بوئیدن تمامی بدن در سراسر همبستری بپردازید. پس از نزدیکی شما می توانید در بازوان یکدیگر قرار گیرید , غرق در لذتِ رضایتمندی , آرامش واستراحت گردید. برای برخی انسانها این لحظات خوش ترین لحظات زندگی هستند .

وضعیتهای اصلی در نزدیکی

تعدادی از وضعیتها هستند که اکثر زوجین با آنهااحساس راحتی دارند . این وضعیتها اجازه می دهد تا زوجین بواسطه نقشهای فعال یا انفعالی که در نزدیکی انتخاب می کنند بتوانند به لحاظ جنسی خود را بیان کنند .در یک ارتباط جنسی متناسب، قابلیت تغییر نقشهای غالب یا انفعالی برای هر دو زوج وجود دارد. به یاد داشته باشید که در وضعیتها ی متفاوت ، احساس شوخ طبعی و کنجکاوی برای زنده نگهداشتن و لذت بخش کردن ارتباط جنسی مهم است .

 وضعیت قرارگرفتن مرد در بالا Man on top position))

یکی از رایج ترین وضعیتها ی بر گزیده است و زمانی است که مرد نقش فعالتری را بر عهده گرفته، برروی همسرش به حرکات رتمیک خود می پردازد . ویژگی این پوزیشن آنست که به ارتباط نزدیک چهره به چهره و تماس کامل بدنی از روبرو اجاره می دهد . در مقابل زن نقش تسلیمانه تری داشته می تواند با تمرکز بر دریافت تحریکات حسی ِخوشایند , بطور کامل غرق در لذت شود.

موقعیت فوق در متون مختلف، بعنوان پوزیش مسیونری (missionaries) نیز نام برده شده است. نامی که اولین بار ، جزیره نشینان پاسیفیک به علت آنکه فعالیت زناشوئی ماموران مسیونری سفید پوست درنظرشان عجیب آمده بود،به آن دادند. تا آن زمان جزیره نشینان ترجیح می دادند با زنی که بصورت چمباتمه روی پاهای مرد نشسته است نزدیکی کنند ، وضعیتی که اجازه نقش فعالتری را به زن می داد تا تمایلات جنسی اش را بطور کامل ابراز نماید.

قطعا وضعیت مسیونری در زوجینی که مرد نقش غالب را برعهده داشته و در مقابل زن صرفا بعنوان یک و ظیفه به نقش جنسی اش نگاه می کند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. اما برتریهای غیر قابل انکاری نیزاین وضعیت دارد ، مثلاً اینکه وضعیت بسیار صمیمانه ای است و در آن زوجین چهره به چهره در تماس چشمی بوده و امکان تبادل کلمات عاشقانه وبوسه های دلپذیر و تهیج کننده را می دهد . علاوه بر آن, تماس بدنی نزدیکی را بین بیشتر نقاط تحریکی و حساس بدن ، مانند ناحیه شرمگاهی ، شکم , سینه , پستانها,...... فراهم می سازد. برای زنان نیز از آن جهت که از کاویده شدن و لذت بخش بودن برای همسر مسرور و از آرامشی که در نقش منفعل کسب می کنند ، لذت ببرند نیز قابل توجه باشد .

به یاد داشته باشیم هر یک از زوجین که نقش فعالتری را برعهده می گیرد ، باید توانائی حرکات و گرفتن حالتهایی از بدن که برای همسر دلپذیرتر است را داشته باشد . در این وضعیت مرد کنترل بیشتری بر حرکات لگنی خود دارد و آلت مرد در یک زاویه راحت داخل واژن (Vagina) شده و کنترل بهتری بر عمق نفوذ دارد و او را قادر می سازد تا سرعت و ریتم نفوذ را تحت کنترل خود گرفته و قادر باشد حد اکثر تحریک مورد نیاز برای رسیدن به ارگاسم را بدست آورد

+ نوشــته شــده در  چهارشنبه ۲۱ بهمن۱۳۸۸ساعت 22:42  توســط hamsohbat  | 
آمـــوزشِ بایــــدهاو نبـــایدهای مســــائل زناشــــــــویی